Érd történelmi lehetőség küszöbén

Évente 8 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány Érd fejlődését öt éven keresztül a Modern Városok Program keretében. Az erről szóló együttműködési megállapodást július 3-án írta alá Orbán Viktor miniszterelnök és T. Mészáros András, érd polgármestere. Ezzel az összesen 40 milliárd forint fejlesztési forrással történelmi lehetőséghez jutott városunk: megvalósíthatjuk a Batthyány 2020 Programban megfogalmazott célokat.

Évek óta lobbizik a városvezetés azért, hogy Érd valamilyen módon kompenzálhassa azt a hátrányát, amely abból ered, hogy a Budapest miatt fejlettnek számító közép-magyarországi régióhoz tartozik, s így – más megyei jogú városokkal ellentétben – alig juthat európai forráshoz a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklusban. Márpedig – ezt minden érdi tudja – városunk még nincs kész, bőven van fejleszteni való.

Nyilván a legtöbb érdi számára elsőként az útépítés szükségszersége fogalmazódik meg célként. A miniszterelnökkel és munkatársaival folytatott tárgyalások során is felvetődött, hogy kezdjen-e nagy útépítési munkába a város. Ennek költsége azonban önmagában felemésztené a megítélt támogatást, ezen utak jelentős kiadással járó fenntartására pedig már nem maradna belőle. A fejlesztések eredményeképp azonban a városnak lesz saját forrása új utak építésére és azok fenntartására.

A városvezetés a Batthyány 2020 Programban négy nagy alprogramot különített el egymástól, ezek képezik a jövőbeni fejlesztések alapjait: gazdasági fejlesztés, intézményfejlesztés, közszolgáltatás-fejlesztés és nemzeti vagyon hasznosítása.

A hamarosan megépülő, 200 hektáros ipari park jelentős munkahelyteremtésre, adóbevétel-növelésre ad lehetőséget. Fontos fejlesztés lesz az ófalusi–Duna-parti gyógy-, sport-, illetve kulturális-turisztikai beruházás is. Tervezzük egy szálloda-, edzőcsarnok- és sport rehabilitációs komplexum felépítését is az Érd Aréna melletti területen.

Érd megyei jogú városi rangját erősíti az új rendőrkapitányság megépítése, és végre bíróság, ügyészség is lesz városunkban. Érdre kerül a szakképzési centrum és az oktatás irányítási rendszer megyei központja is.

Érdligeten, a Papi földek néven ismert tizenkét hektáros területen záportározót hozunk létre, amely alapja lesz a felszíni vízelvezetési problémák megoldásának, mindemellett pedig szabadidőparkként is funkcionálna.

Az új munkahelyek létrehozása azzal a felelősséggel is jár, hogy biztosítani kell az itt munkát találók gyermekeinek óvodába járását, iskoláztatását. Ezért két új középiskola megnyitása szerepel a tervek között: az átépítendő Telekiben és a teljesen újjá építendő Batthyányban, a Parkvárosban pedig óvoda és új, 24 tantermes iskola nyílik majd. Fenyves-Parkvárosban köznevelési-, egészségügyi és sportcentrumot is épülhet. A programban a dr. Romics László szakorvosi rendelőintézet felújításának második üteme is szerepel, így az intézmény régi szárnya is bővülhet.

A városvezetés a szociális intézményi szolgáltatásokat is fejleszteni tervezi egy összefüggő szociális intézmény révén, így a Gondozóközpontot az eddigi több különálló létesítmény helyett egy nagyobba vonják össze, s a programban szerepel egy új idősek otthona megépítése is.

A közszolgáltatás-fejlesztés célja a város közműhálózatának fejlesztése, vízelvezetés, út- és csomópont-építés, a hulladékgazdálkodás és a közlekedés fejlesztése.

Érd közbiztonsága jelentősen javult az elmúlt években, ennek köszönhetően a megyei jogú városok rangsorában az utolsó helyről az első harmadba került. Az itt élők közbiztonság-érzete azonban még nem megfelelő. Ezért bővül a térfigyelő kamera rendszer is: több kamera lesz a városban, olyan programmal, amely észleli, ha körözött személy, vagy lopott jármű hagyja el a várost, vagy érkezik Érdre.

Ahhoz, hogy a Batthyány 2020 Program céljait – melyeket részleteiben is olvashat az alábbi táblázatban – elérhessük, összefogásra van szükség. Ez egy példa nélküli lehetőség a város történetében! Érdnek nem mozira és hangversenyteremre van szüksége jelen pillanatban, hanem új munkahelyekre, ipari parkra, új iskolákra, óvodákra, utakra, vízelvezetésre, bicikliútra, új rendőrkapitányságra, bíróságra, szabadidő-központokra.

A sikeres csatorna-programban már megmutatta a város, mire képes az összefogás ereje. Ez az erő segíthet hozzá ahhoz, hogy éljünk a történelmi lehetőséggel, s az érdiek végre büszkék lehessenek arra, hogy érdiek!

táblázat B2020