Érd Megyei Jogú Város új vezetése 2007-ben Batthyány Program néven olyan gazdasági tervet dolgozott ki, amely hosszú távon alapja lehet Érd stabil és biztonságos fejlődésének. E terv alapján olyan várost építünk, ahova nemcsak lakni járnak az emberek, de otthonuknak is érzik azt.

2006-2010 között jelentőset léptünk előre a program megvalósításában. A következő ciklusban folytatni szeretnénk a városépítő munkát azzal a csapattal, amely eddig is kivette részét a közös munkából!

Tekintse meg, mely területen értünk el sikereket!

A program neve kétszeresen is indokolt: egyrészt Batthyány Lajos miniszterelnök, a magyar reformkor kiemelkedő, nemzeti érzelmű polgára, akinek a terv megalkotásának évében ünnepeltük születése 200. évfordulóját. Politikájában megfontolt, a népszerűséget nem hajhászó, maradandót alkotó politikus volt, aki mind a közéletben, mind a gazdasági életben a haza üdvét mindeneknél előrébb valónak tartotta.

Batthyány Lajos rokona volt Batthyány Fülöp herceg, Érd XIX. századi újjáépítője. Kultúrmecénás volt, a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Múzeum – Széchenyi után – második legfőbb támogatója. Érd város címerében a háromágú korona a Batthyány-családra is emlékeztet.

A városvezetés a Batthyány-programot a Gyurcsány-kormány megszorító intézkedései és az örökölt nehéz városgazdálkodási helyzet ellenére állította össze, mert meggyőződésünk, hogy vannak olyan területei a város és a családok életének, amelyet minden körülmények között támogatni és fejleszteni kell. Nem hagyhattuk, hogy az országosan elhibázott politika hatásai hosszú távon rossz irányba befolyásolják az érdiek életét.

Lassan egy évtizede, hogy átléptünk a XXI. századba. Az előttünk álló legfontosabb feladat, hogy Érdet is XXI. századi várossá tegyük. Ez szükségessé teszi mind az infrastruktúra, mind a város lakóit és vállalkozásait kiszolgáló intézményhálózat átgondolt, tervszerű és fenntartható fejlesztését és minőségének javítását.

Érd a fiatalok városa. Ők azok, akik biztonságos otthont, nyugodt körülményeket teremthetnek szüleiknek és gyermekeiknek. Az élhető környezet, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését lehetővé tevő település, a befogadó és támogató helyi közösség, az erős érdi identitás szükségszerű és célszerű a minden korosztályt magába foglaló érdi fiatalok körében.

A város építhet a helyi közösségeire is, melyek megerősödését ugyancsak támogatnunk kell.  Ezek a közösségek, közéleti tevékenységük az érdi identitás megszilárdításában kiemelkedő szerepet játszhatnak.

A várospolitikai céljait következetesen megvalósító helyi közösségnek biztos és tervezhető anyagi forrásokra van szüksége. A felelősen gazdálkodó önkormányzat kettős célból is ösztönző, támogató módon kell elősegítse újabb befektetések, munkahelyteremtő beruházások létrejöttét. A helyi gazdaság adófizetési képességének és a helyi munkahelyek számának folyamatos növekedése fontos célkitűzés kell legyen.

Érd kistérségi központi szerepe különösen nagy felelősséget ró ránk. Meg kell találnunk a partneri együttműködés lehetőségeit szomszédainkkal, testvérvárosainkkal a kölcsönös előnyök és a lehetőségek minél szélesebb kihasználása érdekében.

A Batthyány-programot, az önkormányzat 2007-2014 közötti ciklusprogramját a város vezetése egy közép- és hosszú távú városfejlesztési tervezési lehetőségnek és kiindulási pontnak tekinti.

Hamarosan itt olvashatja 2010-2014 között megvalósítani tervezett további terveinket!

2006-ban Érden az alábbiakra vállalkoztunk:

Legfontosabb teendőink!

1. Rendbe tesszük a város pénzügyi helyzetét, megteremtjük a további fejlődés anyagi alapjait.

2. Felülvizsgáljuk és megfékezzük a közszolgáltatások elszabadult árait.

3. A városi beruházások és szolgáltatások esetén törvényes előnyben részesítjük a helyi vállalkozókat és szolgáltatókat.

4. Elkezdjük a város elhanyagolt iskoláinak, óvodáinak felújítását.

5. Bővítjük a férőhelyek számát, létrehozunk egy új középfokú iskolát.

6. Megújítjuk a szakorvosi betegellátást, megteremtjük a helyi kórházi ellátás feltételeit.

7. A ciklus végéig befejezzük a város csatornázását és megoldjuk a felszíni vízelvezetést.

8. Megkezdjük a város útjainak tervszerű felújítását, aszfaltozását.

9. Forgalomszervezéssel és elkerülő utak építésével csökkentjük az átmenő forgalmat.

10. Támogatjuk a város érdekében tett munkahelyteremtő beruházásokat.

11. Segítjük az M6-oshoz kapcsolódó új ipari parkok kialakítását.

12. Nagyvárosi rangra emeljük Érd idegenforgalmát, kulturális és közösségi életét.

  • RSS
  • Facebook oldalunk
  • YouTube csatornánk