A nehéz élethelyzetbe került embereken is segítettünk

Mészáros Mihály

A régi 3-as körzet egyéni képviselője Mészáros Mihály, aki most az új 2-es körzet Fideszes képviselő-jelöltje. Eredményeiről és terveiről kérdeztük.

– Az elmúlt négy évben Ön a szociális bizottságnak volt az elnöke. Hogyan értékeli a bizottság munkáját?
– Sajnos az elmúlt években nőtt a szegénység Érden, és ennek következtében egyre többen folyamodtak szociális segélyért. A bizottság lehetőségeihez mérten megpróbált az átmenetileg nehéz élethelyzetbe került embereken segíteni, alkalmanként 30-40 ezer forintokkal. Tudtuk segíteni a munkájukat elveszítetteket, de például hallókészülékkel, szemüveggel is az arra rászorulókat.

– Mekkora összeggel gazdálkodtak egy évben?
– 3-4 millió forint állt rendelkezésünkre, és ezt mindig ki tudtuk meríteni. Régebben ez nagyjából fedezte az igényeket, most azonban
már szűk lett, hiszen 15-20 ezer forinttal már nem nagyon lehet segíteni. A következő ciklusban mindenképpen növelni kellene ezt az keretet. Más segélyformák is léteznek, például az adósságkezelési támogatás, melynek nagy részét az állam finanszírozza. Ezt azok kaphatják, akik önhibájukon kívül például közüzemi díjtartozást szedtek össze. Volt, akinek 200 ezer forintos gázhátraléka halmozódott fel.

Ezen kívül a tél közeledtével tüzelőtámogatást is adunk 30-40 ezer forint értékű tüzelőutalvány formájában azoknak, akik hagyományosan fűtenek.

– Milyen az ágazat helyzete Érden, mit változott az intézményhálózat helyzete?
– Megpróbáltuk a működtetést kiszervezni, bevonni a magántőkét, de sajnos a vállalkozó visszalépett, mert az önkormányzat nem tudta garantálni a 15 éves hasznot. Megtörtént viszont a racionalizálás, gazdaságosabbá tettük a működtetését.
Úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest mindent megtettünk az ágazat érdekében, és a bizottság is jól működött, mindig határozatképes volt, és a különböző politikai nézetű képviselők a legtöbbször egységesen szavaztak.

– Ön emellett Érd város delegáltja a Közép-Magyarországi Munkaügyi Tanácsban. Mit végzett ezen a területen?
– Ebben a tanácsban az önkormányzati oldalt képviselem, és a Szociális és Rehabilitációs Albizottságot vezetem. Folyamatosan próbáljuk elősegíteni a foglalkoztatást, pályázatokat bírálunk el, és próbálunk a megváltozott munkaképességűek rehabilitációja területén eredményeket elérni.

– A régi 3-as körzet egyéni képviselőjeként mit sikerült elérni a körzetben? Az új körzetben hogyan tudja folyamatossá tenni a munkát?
– Az egyik lehetőség az egyéni képviselők számára a képviselői keret. Ezt úgy igyekeztem felhasználni, hogy hasznára legyen a körzetnek. Főleg a járdaépítésre helyeztem a hangsúlyt, az elmúlt négy év alatt megvalósult például a Jegyző utca teljes hosszában, a Pacsirta utcában, ez főleg a Batthyány iskolába járó diákok számára volt nagyon fontos.

Épült még járda a Hivatalnok utcában, a Velencei úton és még másutt is. A Fácán közi óvoda 30. születésnapjára a polgármesterrel összefogva és az ÉKFI segítségével új játékot vásároltunk. A kibővült választókerület nem lesz új számomra, hiszen a Tisztviselő- és Újtelepi Részönkormányzat elnökeként folyamatosan figyelemmel kísértem a terület gondjait és eddigi fejlesztéseit. Például a részönkormányzat kezdeményezésére valósult meg a Csalogány, Szajkó és Fehérvári út által határolt rész lakóövezetté nyilvánítása, amit a közgyűlés meg is szavazott.

Ezáltal csökkent az átmenő forgalom, és 30 km/órás sebességkorlátozás lépett életbe az egész területen. Most kezdődött el a Fácán köz aszfaltozása is, és október 7-én be is fog fejeződni. A képviselői keretből útépítések is történtek más területen is, a Tudós, a Tanár és a Tisztviselő utcákban.

– Melyek ennek a területnek a legnagyobb problémái?
– Az új terület az Alsó utcától egészen Tárnok határáig nyúlik, vagyis beleesik a városközpont és a város széle is, ennek megfelelően eléggé összetett a problémája és az eredményei is.

Az Alsó utcában folyik a Szakorvosi Rendelőintézet felújítása, elkészült a Batthyány sportcsarnok, de nagy gond a vízelvezetés, főleg a madár nevű utcákban, mivel a terület jó része alacsony fekvésű.

Nagy hiányossága a területnek az, hogy a szolgáltatás nem eléggé kiépített, kevés az üzlet, de az a szándék, hogy a Szajkó utca és az elkerülő út között egy kereskedelmi központ jöjjön létre. Ennek érdekében módosítottuk is a HÉSZ-t.

Címkék: , , ,