B.Ú.É.K. 2014!

Amikor lezárunk egy időszakot, általában számvetést tartunk. Hálát adunk a jóért, tanulunk a rosszból és levonjuk a megfelelő következtetéseket. Idén ez különösen fontos, hiszen igen jelentős esztendőt kezdünk meg a mai nappal: a 2014. év ismét választás elé állít bennünket.


Ezt a jeles napot nem kívánom napi politikával terhelni, lesz abból részünk elég a következő hónapokban. Helyette azt kérem, ismerjük fel és értékeljük mindazokat a pozitív változásokat, amelyekben részünk lehetett az elmúlt esztendőben, és ne engedjünk azoknak a szirénhangoknak, amelyek csak negatív és lehangoló helyzetet festenek elénk.
Bár a következő időszak elkerülhetetlenül a választási kampány jegyében telik majd, próbáljunk most, az új év első napján kicsit távolabbról tekinteni magunkra, helyzetünkre és hazánkra. Lássuk meg, hogy egy olyan folyamat közepén vagyunk, amely az emberi együttélés, a nemzet java és a közösségek, köztük elsősorban a család szempontjából sorsdöntő változásokat hozott, és amelynek eredményeit, gyümölcseit a közeljövő már meg fogja hozni.
Eredményként kell értékelnünk, hogy az emberi kapcsolatok, a haza iránti elkötelezettség és a gyermekeink jövője szempontjából fontos ügyekben nagyot léptünk előre. Gazdaságilag szabadabbak lettünk, mutatóink jók, sokkal jobbak, mint számos más európai országban. Családjaink és a gyermekvállalás sehol nem látott kedvezményekben részesülnek, a munkaalapú gazdaság kialakulóban van. Egyre erősödik az igazságosság és a szolidaritás. Olyan úton haladunk, amely – bár más ország még nemigen merészkedett rá – láthatóan már most eredményes, és várhatóan hosszú távon is az lesz. Elindítottunk egy fejlődést, egy sajátos utat, amely minket, magyarokat segít végre túllépni a rendszerváltoztatás és a jelenlegi gazdasági, valamint erkölcsi válság okozta traumán. Ez a folyamat azonban nem állhat meg, különösen pedig nem fordulhat vissza, mert abban az esetben beállhatunk Görögország, Portugália, Olaszország stb. mögé, és mind gazdasági, mind nemzeti szinten búcsút inthetünk még a hosszú távú felvirágzás lehetőségének is.
Különösen fontosnak tartom a gazdasági kérdések mellett az erkölcsi megújulás fontosságát. Ebben a kérdésben is elindultunk egy – véleményem szerint helyes – úton, amely, ha nem torpanunk meg, elhozhat számunkra egy emberibb világot, ahol nem a pénz és nem az érvényesülés, hanem a szolidaritás és a szeretet az általános mértékadó érték. Ezen a területen sokkal körülményesebb az építkezés, mert a lelkekben történt ideológiai rombolásokat igencsak nehéz helyreállítani. Azonban vallom, hogy csak helyes értékrend alapján élő társadalom előtt áll biztos és reményteli jövő. Továbbra is hiszek a szeretet és az összefogás erejében.
Ezért azt kérem, hogy felelősen gondoljuk át, hogy van-e a megkezdett útnak alternatívája. Ez az esztendő a felelősség jegyében átgondolt fejlődés folytatásának vállalásában legyen sorsdöntő, hogy végre lezárhassuk a posztkommunista időszak bizonytalan időszakát, és magunkhoz, nagyjainkhoz, történelmi múltunkhoz méltóan helyreállíthassuk méltó jóhírünket magunk, gyermekeink és a nagyvilág előtt egyaránt.
Ebben segítsen bennünket ezen új esztendőben a jó Isten és a magyarok Nagyasszonya! Erősítse meg családjainkat, gyarapítsa nemzetünket, adjon erőt a küzdelmekben, és áldjon meg mindnyájunkat, a távoli, de már a közelebbi jövőben is emberhez és magyarhoz méltó életet élhessünk itt, a Kárpát-medencében.
Egy valóban boldog, eredményes és szép új esztendőt kívánok Mindnyájuknak!

Címkék: ,