Csak a leadott szavazatok számítanak! Jöjjön el és szavazzon ránk!

Segesdi János

Segesdi János alpolgármester a Fidesz-KDNP frakció vezetője, egyben a Fidesz kampányfőnöke az önkormányzati választásokon. A kampány irányvonalairól, a Fidesz terveiről és az elmúlt ciklus eredményeiről kérdeztük.

– Amikor elindultunk, arra törekedtünk, hogy minél szélesebb jobboldali összefogást tudjunk létrehozni. Ez sajnos nem sikerült, mert személyes indíttatásból a KDNP helyi szervezetében olyan személyek kaptak helyet az utóbbi időben, akik előtérbe helyezték saját érdekeiket a közös politikai érdekekkel szemben. Ezen túltéve magunkat nem kívántunk a továbbiakban ezzel foglalkozni, és a többi jobboldali szövetségessel, a kisgazdákkal, MAGOSZ-szal, FIDELITAS-szal, Nemzeti Fórummal kötöttük meg az együttműködési megállapodásokat.

A kampány fő irányát természetesen az adta, hogy az elmúlt négy évben ez a csapat – habár megfogyva, – olyan eredményeket tud felmutatni Érden, amilyet az elmúlt húsz évben egyetlen ciklusban sem tudott produkálni egyetlen más vezetés sem.

– A múlt hétfői bemutatkozáson jelen volt Aradszki András országgyűlési képviselő is. Jelentheti ez azt, hogy ő is kiáll a csapat mellett?
– Természetesen akkor, amikor a Fidesz mint csapat elindul, és hivatalos bemutatása megtörténik, úgy illik, hogy a Fidesz-KDNP színeiben bejutott képviselőt meghívjuk. Az ő sikerének érdekében az érdi Fidesz nagyon sok munkát végzett, ezért mindenképpen ott kellett lennie, hiszen ez a választás felteheti az i-re a pontot. Aradszki András ezzel a gesztussal kifejezte köszönetét a csapat akkori aktivitásáért is, akik az ő sikeréhez nagymértékben hozzájárultak.

– Milyen a csapat? Egységes? Mögötte áll-e az egész Fidesz szervezet?
– Nemrégiben az árvíz sújtotta Aszalón jártunk, ahol a polgármester elmondta, hogy a baj a károk mellett pozitív eredményeket is hozott, ugyanis összehozta az embereket. Megtanulták, hogy összefogással, egymást segítve ki lehet lábalni a rossz helyzetekből. Ugyanez történt itt is. Amikor támadások indultak a szervezet ellen, tudatosult a csapatban, hogy itt bizony nekünk össze kell fognunk.

Ez az összefogás, sajnos nemtelen támadások után, de soha nem látott erővel létrejött az önkormányzati választások előtt. Ennyi segítőnk még soha nem volt, mint most, akár kopogtató cédulákat kellett gyűjteni, akár szórólapokat kell hordani vagy ügyeletet kell adni.

Csak köszönetet tudok mondani mindazoknak, akik szabad idejüket feláldozva dolgoznak a Fidesz győzelméért, és azoknak is, akik megtiszteltek bennünket a bizalmukkal, és nekünk adták az ajánló szelvényeiket, illetve saját maguk hozták be az
Összefogás Egyesület székházába.

– Az érdi Fidesz az egyik legnagyobb szervezet a megyében.
– Pontos számokat más szervezetről nem tudok, de ezt elmondhatom, hogy a választókerületben meghatározó erő vagyunk. Az eddigi választások során is, a város lélekszámából és a szervezettségünkből is adódóan mi értük el a legjobb eredményeket.

Azok a szervezetek, pártok, amelyek csak a választásokra állnak össze, és csak a szavazatokért dolgoznak, azok rosszul számolnak. Egy szervezetnek vagy pártnak nem a választáson kell megmutatnia magát. Szívós, éveken át tartó munka eredményezheti csak a sikereket. Mi kaptuk az érdi indulók között magasan a legtöbb ajánlószelvényt, és ez másképp nem sikerülhetett volna, csak úgy, hogy minden nap ott voltunk az érdiek között, minden eseményen részt vettünk, és ez meg is hozta a gyümölcsét.

– Érd a mai napig nyögi a régi hibákat, a parcellázást és a Budapest-centrikusságot. Az elmúlt évekig alig mozdult valami, az utolsó négy évben indultunk csak el. Csak a Fidesznek van programja. Mit tudnak ígérni a következő négy évre?

– A szólás szerint is mindig azt a lovat ütik, amelyik húz. Most is erről van szó. Látják az emberek, hogy nagyon nagy munkát végzett ez a csapat az elmúlt ciklusban, és ilyenkor előjön a türelmetlenség is. Ez is kellene még, az is kellene még… Rendszeresen beszélgetünk az emberekkel, és mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy vannak korlátaink, amiket nem tudunk átlépni. A takarónkat ebben a négy évben nagyon hosszúra nyújtottuk. Soha nem látott pénzmennyiséget tudtunk hozni, és ez mind be fog épülni a városba. 2012-ig, a csatornázás befejezéséig meg tudjuk alapozni az ugrásszerű fejlődés lehetőségeit.

Lesz kész infrastruktúra, és a válság végeztével meg fognak jelenni azok a beruházók, akik eddig az infrastruktúra hiánya miatt maradtak távol. Ezzel új munkahelyek is jönnek létre Érden. Ha az emberek itt dolgoznak, itt vásárolnak és itt töltik el szabad idejüket, létrejönnek az igazi közösségek.

Nemrégiben beszélgettem a kecskeméti polgármesterrel. Elmondta: nem hitte volna, hogy a Mercedes gyár odatelepülése már az építkezés megkezdésekor olyan jelentős változásokat hoz, amire ő sohasem gondolt volna. Ezt szeretnénk mi is elérni.

– Indul egyéni képviselőként és T. Mészáros András megnevezte, mint továbbra is főállású alpolgármestert. Mennyire változott meg a választókerülete az új határokkal?
– Én 1998 óta, amióta képviselőként dolgozom, mindig azt válaszolom arra a kérdésre, mit ígérek, hogy teljes erőbedobással az általam képviselt emberek érdekében fogok dolgozni, érdekeit fogom képviselni.
Tudatában vagyok annak, hogy behatároltak a lehetőségeink, de ezen belül igyekszem mindenki számára lakhatóbbá, komfortosabbá tenni a környezetet.

Ős érdiként nyugodtan mondhatom, hogy szinte Érd minden szegletét ismerem. A problémák nem állnak meg a választókerületek határán, minden mindennel összefügg. Az utakkal, járdákkal, csapadékvíz elvezetéssel, intézményekkel továbbra is kiemelten foglalkozni kell.

Eredményeket azonban csak akkor tudunk elérni, ha megteremtjük a biztos anyagi hátteret. Ez történik most. Amikor elmondjuk, hogy a csatornázás milyen nagy jelentőségű a város életében, nem gondolják, hogy a város számára a komfortérzeten és a környezetvédelmen felül anyagi haszonnal is jár. A tisztítómű a város tulajdonában van. Jelenleg évente 3 millió köbméter a vízfogyasztás, és ebből alig 600 ezer köbméternyit tisztítanak vagy szippantatnak, a többi a talajba kerül. Ha a maradékot bevezetik a csatornába, és megtisztítják, annak a haszna a városban marad. A fejlettebb infrastruktúra miatt ide települő vállalkozások iparűzési adót fognak fizetni, a bővülő szolgáltatások szintén és folytathatnám a sort.

Tehát a meginduló fejlesztések nem csak kiadással járnak, hanem hosszabb távon a város pénzügyi helyzetét is rendezni fogják. 2013-ban kell elkezdenünk a törlesztéseket, akkorra meglesz a fedezete.

– A közvélemény-kutatások és minden felmérés azt jósolja, hogy fölényes győzelmet fog aratni a Fidesz. Volt már ilyen hangulat régebben is, és akkor vesztett a Fidesz. Hogyan látja ezt, hátra lehet-e most dőlni?

– Természetesen nem. El kell menni szavazni, és jól megfontolt döntés után a Fideszt kell választani.
Az a munka, amit az elmúlt időszakban végeztünk, és amilyen eredményeket ellenzéki városként le tudtunk tenni az asztalra, bizakodásra ad okot, de nem szabad elbízni magunkat.

Nem ígérhetem azt, hogy most, amikor Fidesz kormányzat van, több pénz fog jutni Érdnek, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében. Az ország gazdasági állapota az elmúlt nyolc év dúlása után nincs a legjobb állapotban, de bízunk abban, hogy a sok munka országosan is be fog érni. Továbbra is olyan minőségű pályázatokat fogunk beadni,
mint eddig, és akkor komoly esélyünk lesz a további sikerekre.

Minden választópolgárnak ezt kell megfontolnia, és a sikeres munka folytatásához feltétlenül el kell menniük október 6-án, mert csak a leadott szavazatok számítanak! Újra a FIDESZre szavazzanak!

ORLAI SÁNDOR
(Megjelent az Érdi Lapban)

Címkék: , , ,