Jó érdinek lenni!

Már az 1930-as években arról írtak az újságok, hogy Érden komoly probléma a felszíni vizek elvezetése, a Rávna környezetében emelkedik a talajvíz szintje. A Rávna környékének rendezése 2010-ben elnyert uniós pályázat segítségével megoldódik, folyamatban van a kivitelezés, megoldódik a vízelvezetés.

A VIII. választó kerületben is megkezdtük vízelvezetések megoldását. Elkészült a Béla u – Csanád utca – Boldizsár utca –Ede utca – Botond utcát érintő vízelvezetés. Folyamatban van a térképen zölddel jelölt utak mentén fekvő területeken a vizek összegyűjtésének és elvezetésének a tervezése.

A több évtizedes elmaradás pótlása nem könnyű feladat. A szennyvízberuházással párhuzamosan kell a csapadékvíz és a felszíni vizek elvezetését megoldani. Az elvezető főművek kritikus szakaszai átépítésre kerülnek, a meglévő, de nem megfelelő átmérőjű átereszeket kicseréljük, és hordalékfogók kerülnek beépítésre.

Elsőként az Emil utcát érintő vízelvezetés készül el, mert a csatornázás során a Bajcsy-Zsilinszky út forgalmát a csatorna építés idejére ideiglenesen át kell terelni az Emil, ill. Gyula utcába. Az Emil utcában megfelelő vízelvezető képességű burkolt, zárt csapadékvíz elvezető rendszer kerül kialakításra, majd ezt követi a mellékgyűjtő rendszerek kiépítése a Botond, Boldizsár, Béla és Bertalan utcák kritikus részeinek burkolt árkú kiépítésével.

Az ismert vízfolyások mellett fel kell tárni a térképen jelzett veszélyeztetett területen lévő forrásokat is. Ezeknek a forrásoknak jó része a kudarcba fulladt eocén szén program miatt ideiglenesen elapadt, de az elkövetkezendő 10 évben várhatóan visszatérnek, és igen sok problémát okozhatnak felbukkanásukkal.

A felmerülő problémákat megoldjuk. A kiépített és kiépítésre kerülő vízelvezetéseket helyenként zárt szelvényűvé tesszük, mert az utcaszinthez képest mély fekvésükkel komoly balesetveszélyt idéznek elő. Ilyen a Fürdő utcai patak, a Béla utcai vízelvezető árok egy része.

Érd élhetőbbé tételének feltételei közül a csatornázás megoldása folyamatban van, az elnyert uniós pályázattal felszámolásra kerül a több évtizedes elmaradás. Ezt követi a felszíni vízelvezetés, majd az utak rendbe tétele, és a közúti közlekedés megoldása. Ez is az elnyert uniós pályázattal folyamatban van.

Folyamatosan tovább folytatjuk a megkezdett munkát, hogy sikerüljön felszámolni a több évtizedes elmaradásokat.

Önök október 3.-án választanak!  Válasszák a sikeres folytatást !  Tovább, még többet, még jobban !

Hogy minden érdi polgárnak jó legyen érdinek lenni !

TÓTH TAMÁS

Címkék: , , , , , ,