Kialakult az önkormányzati munkát támogató bizottsági struktúra

A Közgyűlés október 14-én a következő állandó bizottságokat hozta létre:
a) Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
b) Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
c) Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
d) Szociális és Egészségügyi Bizottság
e) Oktatási és Művelődési Bizottság
f) Sport és Ifjúsági Bizottság
g) Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság

Az ülésre előterjesztett javaslat szerint – a jelölő szervezetekkel történt előzetes egyeztetést követően –   egy minden tekintetben arányos bizottsági struktúra lett volna. Azért írjuk, hogy lett volna, mert az ülésen két képviselő kijelentette, hogy nem kíván részt venni a bizottsági munkában. Ezért helyükre más képviselőket választottak meg.

A megválasztott bizottságok:

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Elnök: Dr. Csőzik László
Tagok: Antunovits Antal
Pulai Edina
Tekauer Norbert
Nem képviselő tagok: Badics Kálmán
Demjén Attila
Szűcs Gábor

Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Elnök: Szabó Béla
Tagok: Donkó Ignác
Kopor Tihamér
Mészáros Mihály
Nem képviselő tagok: Auer Richard
Csengeri Attila
Tóthné Tas Mária

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Elnök: Bakai-Nagy Zita
Tagok: Antunovits Antal
Kopor Tihamér
Fülöp Sándorné
Nem képviselő tagok: Bartos Kornélia Csilla
Dr. Kováts Ferenc
Miklósi Csaba

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Elnök: Dr. Veres Judit


Tagok: Fülöp Sándorné

Mészáros Mihály
Nem képviselő tagok: Segesdi Katalin

Tímár Istvánné


Oktatási és Művelődési Bizottság

Elnök: Kéri Mihály
Tagok: Dr. Csőzik László
Kopor Tihamér
Mórás Zsolt
Nem képviselő tagok: Leszák Ferenc
Orlai Sándor
Tornai Tibor

Sport és Ifjúsági Bizottság

Elnök: Mórás Zsolt
Tagok: Szabó Béla
Kéri Mihály
Tekauer Norbert
Nem képviselő tagok: Bada Zoltán
Battai Zoltán
Macsotay Tibor

Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság

Elnök: Antunovits Antal


Tagok: Donkó Ignác
Pulai Edina