Szent István napi ünnepség

Az alábbiakban T. Mészáros András polgármester ünnepi köszöntőjét adjuk közre.

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Tisztelt Képviselő Úr! Kedves Barátaim!

 924 éve emlékezünk államalapító szent királyunkra. Azóta, hogy 1090-ben Szent László elrendelte: „Szent István napja mint szent ünnep megtartasson”. Kilenc évszázada igyekszünk számvetést tartani arról, hogy mit cselekedtünk nemzetünk érdekében, hogyan feleltünk meg államalapító szent királyunk örökségének, milyen aktuális, életünkre, közösségeinkre érvényes útmutatót találunk tanításaiban, fiának írt intelmeiben.

Ma új államot építünk a régi romjain. És újjáépítjük a várost is, ahol élünk. Mert sajnos romokat örököltünk. Egy korábban működő ország romjait. És romokat örököltünk itt Érden is, ahol az újjáépítés ugyancsak halaszthatatlan. Azok, akik ebből az országból és ebből a városból romot csináltak, nem tiszteltek sem törvényt, sem hagyományt. Márpedig István királyunk így intette fiát: „Aki megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel.” Ez az egyik legfontosabb öröksége Szent Istvánnak. Hogy olyan közösség legyünk, amelynek a nemzet s szűkebb otthonunk boldogulása, gyarapodása a célja. Tudom, hogy Szent István életműve olyan mérce, amelyet elérni lehetetlen. De hiszem és vallom, hogy célul mást nem tűzhetünk ki.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ma újra eljött a számvetés ideje. Hiszem és vallom, hogy sikerre ítélt nemzet, sikerre ítélt város a mienk. Ahogy 2010-ben, új, eredményes nemzetpolitika vert itt gyökeret, úgy éledt fel Érd is az elmúlt években. A város értékeit sorban kiárusító, az alvó városi létet hosszú időre konzerváló politika helyett új várospolitikát hirdettünk. Nem baloldali, nem jobboldali és végképp nem „független” várospolitikát, mert ezek tévútra visznek, félrevezetnek. Aki azt állítja önöknek, hogy jobb oldali vagy bal oldali várospolitika van, az tévútra visz. Aki azt állítja önöknek, hogy létezik mindentől és mindenkitől „független” várospolitika, az hazudik.

Egyféle várospolitika működik: amely a városért, az érdiekért akar tenni. Azért, hogy valamennyiünk élete – ha nem is egyik napról a másikra, de biztosan lépésről-lépésre, jobbá váljon. Akik Érdre költöztek a fővárosból, s azok is, akik itt születtek vagy régóta itt élnek, azt szeretnék, hogy Érd dinamikusan fejlődő, mégis nyugodt, biztonságos otthonuk legyen. Ahhoz persze, hogy ez megvalósulhasson, sokat kell tennünk. Közösen, nekünk, itt élőknek. Nem szabad arra várni, hogy a sikerek majd megtalálnak minket, nekünk kell megkeresnünk a fejlődés lehetőségét.

Érden, – ezt mindannyian tudjuk -, évekig, évtizedekig nem történt számottevő haladás. Az elmúlt években azonban ez a rossz folyamat megszakadt. Azáltal, hogy közel 50 milliárd forint pályázati pénzt tudtunk a városba hozni, megindulhatott a dinamikus fejlődés. Érd az egyik legfiatalabb átlagéletkorú város az országban. Ezért is tartjuk fontosnak új óvodák építését, a régiek felújítását. Elmondhatjuk, hogy ma már minden gyermeknek, akit szülei itt szeretnének óvodába járatni, jut férőhely. Új gimnáziumot is építettünk a felújított Gárdonyi Géza iskolában. Az induló évfolyamuk, idén érettségizett sikeresen. Megnyitottuk sportcsarnokunkat és uszodánkat, az Érd Arénát. És nem utolsó sorban mintegy 50 km út újult meg, több, mint az elmúlt évtizedekben összesen. Vélhetően a közelgő önkormányzati választás okán is, számos, állampolgári aláírással nyomatékosított kérést kaptam, hogy építsük meg, újítsuk fel ezt vagy azt az utcát. Teljesen érthető ez az igény, hiszen Érd egyik legégetőbb problémája az utak állapota. De ahogy a csatornázást sem csak ígértük – szemben volt szocialista elődeinkkel – úgy az útépítés sem maradt puszta ígéret. Az elmúlt években lépésről lépésre haladva mintegy 40 százalékkal növeltük a burkolt utak hosszát Érden. Tudom, még mindig nagyon sok út vár javításra. Hátra van még legalább 300 km. Ebből is látszik, hogy ez egy hosszú folyamat, nem egyik napról a másikra valósul meg. De zajlanak jelenleg is az útfelújítások.

A másik fontos feladat a közbiztonság. Az elmúlt években városunk biztonságosabbá vált, ezt a felderített bűncselekményekről szóló felmérések is igazolják. Érd évekkel ezelőtt az utolsók között volt a megyei jogú városok ranglistáján, a közbiztonság terén. Mára sokat léptünk előre. Jelenleg a középmezőnyben foglalunk helyet, köszönhetően a rendőrség, a polgárőrség és a város összefogásának. A polgárőrség újjászervezése, a körzeti megbízotti irodák megnyitása, a térfigyelő kamerák üzembe helyezése eredményes volt. Tavaly Érd területén mintegy 21 százalékkal csökkent a befejezett bűncselekmények száma. Ugyanakkor a felderítés területén is komoly eredményt értünk el. Tudom persze, hogy a közbiztonság nemcsak a statisztikán, a felderítési, megelőzési mutatók javulásán múlik. Ennél fontosabb, hogy az érdiek biztonságban érzik-e magukat. Rendőrségünk emberfeletti munkát végez, ugyanakkor jelenleg méltatlan körülmények között dolgozik. A rendőrkapitányság épülete mára alkalmatlanná vált az emberi munkavégzésre. Ez a helyzet azonban hamarosan megváltozik, ez lesz a következő fontos lépés: a kormánnyal közösen megépíthetjük végre egy új, modern épületben a rendőrkapitányságot, ami a közbiztonság javulását eredményezi. További térfigyelő kamerákat is üzembe helyezünk, és folytatjuk a kiemelt együttműködést a polgárőrséggel.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Érd egy dinamikusan fejlődő város, Pest megye legnagyobb és legfiatalabb városa. Közel 70 ezren élnek itt, és minden évben mintegy 1000 új lakó érkezett ide. Ez jó, mert azt jelzi, hogy Érd vonzó város. Itt élni jó. Nagy problémánk azonban, hogy nagyon sokan a fővárosban dolgoznak, vagyis ingáznak. Az ő számukra jelenleg Érd csupán alvóhely, sokan közülük a gyerekeiket is Budapestre járatják iskolába. Vagyis alapvető fontosságú, hogy munkahelyeket teremtsünk, amelyek itt tartanák ezeket az embereket. Az infrastrukturális fejlesztések, amelyek mindennek az alapját képezik, lassan befejeződnek. Így a vállalkozások, beruházók számára immár alkalmas környezetet tudunk kínálni, ami új munkahelyeket is jelent. A  DM, a Prettl és a Mobis Zrt. megtelepedése Érden már eddig is jelentős munkahelyteremtéssel járt, s ezt a folyamatot kell erősítenünk.

Ennek jegyében hamarosan elkezdődik az M7-es érdi lehajtójának átépítése, és ezzel együtt az ország legmodernebb Interspar áruházának megépítése Parkvárosban. Itt közösségi terek is létesülnek, terveink szerint. Könyvtár, posta és a Polgármesteri Hivatal kihelyezett egysége is nyílik, s ez nem utolsó sorban új munkahelyekkel is jár.

Hét-nyolc évvel ezelőtt az itt élők közös igényeként fogalmazódott meg a cél, hogy Érd virágzó kertvárossá váljon. 2007-ben ez lett és ma is ez várospolitikánk alapja. Sokat tettünk ennek megvalósulásáért, de még mindig van munka bőven. Nekünk érdieknek, közösen kell megvalósítanunk álmunkat.

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Ahogy Szent István királyunk váltotta valóra a nemzet álmát, úgy kell nekünk erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten cselekednünk a városért. Szent királyunk cselekedete a mérce, amelyet elérni ugyan nem lehet, de amelyhez mérni a magunk cselekedeteit mindannyiunk számára megtiszteltetés éljünk bármely sarkán a világnak. Hiszem és vallom, hogy István királyunk életműve a mában, ezeregyszáz éves államiságunkban él tovább. Él e nép élni akarásában, élni tudásában, függetlenségi vágyában, szabadság szeretetében, keresztyén értékeiben és a gyarapodás, a fejlődés képességében. Mindebben mi magunk vagyunk jelen, a magyar nemzet, amely mindig új várat épít a romokra, amely akkor is kiáll az igaza mellett, ha mindenki ellene van, s amely mindig segít, ha bajt észlel valahol. Ez Szent István üzenete és hagyatéka a mának.

Az Isten áldja meg Magyarországot,

az Isten áldja meg Érdet,

az Isten áldja meg Önöket!