Teszik a dolgukat- a választókerületben élők érdekei ellen szavaznak az MSZP-s képviselők

A következő történet arról szól, hogyan veszítette el Érd azt a lehetőséget, hogy még a csatornázási program beindulása előtt központi forrásból megújulhasson több főútvonala. Ha a kormánypárti országgyűlési képviselők nem a rosszul értelmezett frakciófegyelem, hanem a racionális érvelés útját választották volna, ma megújult úton járhatnánk a teljes Lőcsei-Szovátai-Sóskúti utakon, valamint a Szövő utcán.

Ismert, hogy az érdi önkormányzat minden évben maximálisan kihasználja azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek kiírásra kerülnek. Az országos költségvetésben minden évben összesen kb. 8.000 millió forintot különítettek el az ú.n. „1+1” programra (ebből 4.000 millió Ft jut a Központi Régióra). Ennek az a lényege, hogy az önkormányzatok úgy pályázhatnak útfelújítási pénzre, hogy 50% önerő mellett a másik 50%-ot támogatásként kapják. Ilyen forrásból sikerült pénzhez jutni 2007-ben a Diósdi út és a Bagoly utca, 2008-ban pedig az Esküdt utca-Vörösmarty utca felújítására. 2009-ben pedig a Lőcsei utca felújítására adott be sikeres pályázatot az önkormányzat.

2007 év végén, amikor lett volna rá lehetőség, a parlamentben az MSZP-s országgyűlési képviselők mind NEM-el szavaztak arra a javaslatra, hogy az érdi önkormányzat több lehetőséghez jusson útfelújítás és útépítés terén a központi költségvetésből. Ez teljesen érthetetlen volt, hisz -mint később is nyilvánvalóvá vált- senki nem veszített volna vele.

A 2008-as parlamenti költségvetési vita során ugyanis a Központi Régióra jutó útpénzeket érdekesen címkézték meg. A 4.000 millió Ft-ot „testvériesen” osztották fel a főváros és Pest megye között: 3.500 milliót írtak elő a budapesti önkormányzatoknak és 500 millió Ft maradt a megyének. Ez azért volt különös, mert más régiókban nem „címkéztek”, hanem egy szakmailag alátámasztott számítási móddal osztották el a pénzeket: egy bizonyos szorzóval számolták a falusi, egy másikkal a városi, ismét mással a megyei jogú városi utakat.

T. Mészáros András polgármester a törvény elfogadás előtt lobbizásba kezdett, levélben kereste meg a Pest megyei képviselőket -pártállás nélkül- hogy támogassák azt a javaslatot, amely ezt a nyilvánvalóan méltánytalan és Pest megyére nézve hátrányos megkülönböztetést megszünteti. Gulyás Dénes és Bíró Ildikó, a Fidesz országgyűlési képviselői több módosító javaslatot nyújtottak Érd és a többi Pest megyei település érdekében.

Ezek közül az egyik tételesen azt tartalmazta, hogy az általános szabályoknak megfelelően alkalmazzák a szorzókat és ne kivételezzenek Budapesttel. Ezzel Pest megye egyetlen megyei jogú városa, Érd mintegy százmillió Ft támogatást tudott volna igénybe venni. Szinte kivétel nélkül a teljes MSZP-s frakció ellene szavazott. Egy üdítő kivétel volt, Hagyó Miklós budapesti főpolgármester-helyettes. Aki elvileg az ellenérdekelt fél kellett volna legyen, mégis talán ő hozta frakciójából a legracionálisabb döntést…

Ugyanis a gyakorlat megmutatta, hogy a címkézés nem működőképes. A költségvetési törvény elfogadása után kiírták a Regionális Fejlesztési Tanácsnál a pályázatokat. Az érdi önkormányzat által beadott pályázatok révén mintegy 200 millió Ft értékű fejlesztés valósulhatott volna meg. Négy útszakasz szerepelt a beadott pályázatokon: az Esküdt utca-Vörösmarty, a Lőcsei és a Szovátai utak, a Sóskúti út és a Szövő utca M7 alatti része. Az 500 milliós megyei keretre 960 millió értékű pályázat érkezett. Ebből 500 millió támogatást megítéltek, a többi 460 milliót -pénzhiányra hivatkozva- tartaléklistára helyezték.

A meglepetés akkor jött, amikor kiderült, hogy a 3.500 milliós keretre a fővárosi önkormányzatok csak kb. 1.100 millió értékű pályázatot tudtak benyújtani. Egybehangzó információk szerint az 50%-os önrész, amit a pályázathoz fel kellett mutatni, nem állt a kerületi és fővárosi önkormányzatok rendelkezésére. Mégis minden általuk beadott, formailag megfelelő pályázat nyert!

Sajnos ekkor nem azt mondták, hogy akkor a megmaradt régiós pénzből a sokkal nagyobb pénzszűkében levő Pest megyei pályázatokat támogatják, hanem meghirdettek egy újabb pályázati kört a fővárosi önkormányzatok számára. A biztos nyerés tudatában sikerült még összegereblyézni újabb 1.700 millió támogatási igényt részükről (minden beadott fővárosi pályázat nyert ismét), azonban még így is 700 millió le nem kötött forrás maradt a régióban.

Így állt elő az a fura helyzet, hogy a Központi Régióban be volt adva és pozitívan elbírálva 460 millió Ft értékű, forráshiány miatt tartaléklistára helyezett megyei pályázat. Ez mellett ott volt 700 millió Ft értékű kiosztható támogatási lehetőség. A megyei önkormányzatok mégsem juthattak hozzá a pénzhez! Ennek oka a fentiekben említett törvényi megkötés volt, miszerint a 4.000 millióból 3.500 millió jár a fővárosnak és azt nem lehet megyei pályázatok támogatására fordítani.

A 2008-as év utolsó hónapjaiban újabb lobby indult, egészen a pénzügyminisztériumig, hogy módosítsák ezt az abszurd törvényi megkötést, ezáltal szabadítsák fel a megyei önkormányzatok számára a pénzt. Több minisztérium több magas rangú tisztségviselője segítséget ígért, végül azonban jött a hidegzuhany: a fel nem használt regionális pénz visszafizetésre kerül a központi költségvetésbe, mert így is nagy a hiány és ezzel is csökken.

Így 700 millió, útépítésre felhasználható pénz elveszett mind a megyei, mind a fővárosi önkormányzatok számára!

Sajnos a történet megismétlődött az idén is. Gulyás Dénes, a korábban már az érdiekért lobbizó képviselő újabb javaslatokat nyújtott be a jövő évi költségvetéshez. Javaslatot tett a korábbi évhez hasonlóan, hogy a nagyon elmaradott infrastruktúrával rendelkező Érd kapjon lehetőséget útépítésre. Szintén szakmailag alátámasztható volt az az érvelés is, hogy égető szükség van Érden óvodára, hisz rengeteg óvodást utasítanak el minden évben. Az sem tartható állapot, hogy több ezer középiskolás kénytelen a fővárosba ingázni, mert Érden nincs elegendő középiskolai férőhely, ezért támogatandónak ítélte gey újabb középiskola létesítését.

Mindezeket a választókerületet érintő javaslatokat -ismét- leszavazták az Országgyűlésben.