Demjén Attila

Demjén Attila vagyok. 1966-ban születtem Szilágysomlyón, egy erdélyi kisvárosban. Kisebb megszakításokkal 1990 óta élek Érden. Véglegesen házasságkötésemet követően, 1996-ban telepedtem le. A Bakator utcában 2000 óta lakom, érdi (Bp.) születésű feleségemmel, Demjénné Herendi Évával (38) és két gyermekünkkel, Alexszel (14) és Georginával (5).

1984-ben matematika-fizika szakon érettségiztem a szilágysomlyói gimnáziumban, majd ezt követően a város Kommunális és Településgazdálkodási vállalatánál dolgoztam 1989-ig.

1990-től a magyar vendéglátóiparban tevékenykedem. 1998-ban a budapesti Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán szereztem vendéglátó menedzser képesítést.

A helyi politikával 2009 óta foglalkozom. Rendszeresen veszek részt a Fidesz érdi szervezetének munkájában, melynek 2010-ben tagja, majd 2013-ban elnökségi tagja lettem. Ugyancsak 2010-től külsős bizottsági tagként veszek részt a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájában, valamint rendszeresen közreműködök az érdi Fidesz Zöld Tagozatának rendezvényeiben.

Célom, aktívan közreműködni Érd további fejlődésében. Fontosnak tartom a város alközpontjainak kialakítását, a szilárd burkolattal ellátott úthálózat bővítésének folytatását, járdák építését és a felszínivíz-elvezetési rendszer továbbfejlesztését. Kiemelten fontosnak gondolok minden olyan kezdeményezést, melynek következtében Érden munkahelyek jöhetnek létre.