Az aradi vértanúkra való megemlékezés Érden egykor külön utakra szólította a megemlékezőket.

1997 októbere óta minden évben, Erdélyi Takács István nagytiszteletű úr szervezésében a jóakaratú emberek, az akkori jobboldali ellenzék, valamint polgári szervezetek, egyesületek képviselői október 6.-án a Kálvin téri református templom kertjében gyűltek össze emlékezni. Emlékezni mártírjainkra, a nemzet hőseire, a dr. Király Pál állította emlékmű s a gyülekezet által állított kopjafa előtt. Együtt imádkozva a vértanúhalált halt hőseinkért. Mi volt az oka az elkülönülésünknek?

A kirekesztés.

A kirekesztés, amely a balos Döcsakovszky-Csőzik vezetést jellemezte.

2002-ben, a baloldali többségű közgyűlés alakuló ülésén megvonták az egyházi Marianum Általános Iskola támogatását. Majd tűzzel-vassal akadályozták annak a református templomnak az újjáépítését, amelynek kertjébe most oly nagyképűen bemasíroznak az aradi vértanúk emlékezetének leple alá bújva.

Több mint 20 év kitartó munkája, rengeteg felajánlása, áldozata révén sikerült egy megyei jogú város központjának ékkövévé varázsolni templomunkat.

Ezzel az ÖSSZEFOGÁSSAL szemben a jelenlegi polgármester támogatta azt az előterjesztést, mely el akarta venni a gyülekezettől a templomkertjét. Sikerült ezt megakadályozni, s így kerülhet sor a további október 6-i városi megemlékezésekre.

Olyan megemlékezésekre, amelyen a szélsőbalnak sohasem volt keresnivalója. Sem 1997-ben, sem 2002-ben, sem most. Mondom, most sincs.

Csőzik László és felesége Bősz Anett mégis azt hiszik, mindent megtehetnek az általuk gebinbe kisajátított Érden. Még ezt is megtehetik. Megtehetik, hogy református gyülekezetünk elé állva, a tőlük megszokott arcátlanul képmutató módon a saját templomkertünkben akarjanak megtéveszteni minden jóakaratú emlékezőt.

Mindeközben a főnökeik, a Gyurcsány-Dobrev házaspár nyilatkozataikkal éppen a templomokat, a templomépítést gyalázzák.

Csőzik-Bősz házaspár és szélsőbalos csapataikat szintúgy a beteges és fékezhetetlen gyűlölet mozgatja. Gyűlöletük céltáblái mindazok, akik a templom felújításában bővítésében szerepet vállaltak: nagytiszteletű Erdélyi-Takács István nyugalmazott református lelkész, dr. Király Pál, a presbiterek, a hívek, T. Mészáros András Pest megye volt elnöke és Érd volt polgármestere, és a sok-sok református és más hitben élő jóakaratú ember.

Csőzik és Bősz gyűlöletének céltáblája: a hit és a kereszténység. Ez egyébként a szélsőjobbal szövetkező szélsőbal legfőbb mozgatója.

Mi pedig? Ott állunk – mert másképp nem tehetünk – a templomkertünkben az emlékműnél szelíden, csendesen, a Himnuszt énekelve, imádkozva hitünk minden erejével azt üzenve Csőzik Lászlónak:

NEM KÉRÜNK A KÉPMUTATÁSBÓL! ELUTASÍTJUK A GYŰLÖLETET…

“Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” Pál 1KOR 13

Forrás: https://www.facebook.com/erdioldal.hu/